Regular Bell Schedule
Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:45 AM 25 min
Morning Recess Duty Begins 7:45 AM
School Begins ( TK, AM K & 1st-5th) 7:55 AM
Recess (Grades 1-3) 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Recess (Grades 4-5) 10:45 AM 11:00 AM 15 min
PM Kindergarten Lunch 10:32 AM 10:52 AM 20 min
PM Kindergarten Begins 10:52 AM
1st Lunch - 1st Grade 11:05 AM 11:50 AM 45 min
AM Kindergarten Lunch 11:15 AM 11:35 AM 20 min
2nd Lunch - 2nd Grade 11:30 AM 12:15 PM 45 min
3rd Lunch - 3rd Grade 11:45 AM 12:30 PM 45 min
4th Lunch - 4th Grade 12:00 PM 12:45 PM 45 min
5th Lunch - 5th Grade 12:15 PM 1:00 PM 45 min
End of School (Grades K-5) 7:55 AM 2:12 PM 377 min